2017-03-24

Kierownictwo Formacji

Szef Biura Ochrony Rządu

W dniu 26 kwietnia 2017 roku, Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło powołała na stanowisko Szefa Biura Ochrony Rządu dr. Tomasza Miłkowskiego.

 

Zastępcy Szefa BOR

- płk Jacek Lipski

- płk Paweł Tymiński