2017-03-24

Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI MOŻNA WNOSIĆ DO SZEFA BIURA OCHRONY RZĄDU

1.     Pisemnie na adres:

00-463 WARSZAWA
Ul. Podchorążych 38 

2.     Za pomocą telefaksu na nr: 022 606 52 85

3.     Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  kancelaria@bor.gov.pl

4.     Za pośrednictwem ePUAP na adres: http://www.epuap.gov.pl

5.     Ustnie do protokołu.

SZEF BIURA OCHRONY RZĄDU LUB WYZNACZENI PRZEZ NIEGO ZASTĘPCY PRZYJMUJĄ W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W CZWARTEK w godzinach: 16.15 - 17.15 
W SIEDZIBIE BIURA OCHRONY RZĄDU  
PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 38 W WARSZAWIE PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU - TELEFONICZNYM NA NUMER TELEFONU 22 606 51 01.

oraz

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI BIURA OCHRONY RZĄDU
PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM
NA NUMER TELEFONU 22 606 52 36 
PRZYJMUJE: 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godzinach:9.00 - 14.00 

W SIEDZIBIE BIURA OCHRONY RZĄDU 
PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 38 W WARSZAWIE