2017-03-24

Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI MOŻNA WNOSIĆ DO SZEFA BIURA OCHRONY RZĄDU

1.     Pisemnie na adres:

00-463 WARSZAWA
Ul. Podchorążych 38 

2.     Za pomocą telefaksu na nr: 022 606 52 85

3.     Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  kancelaria@bor.gov.pl

4.     Za pośrednictwem ePUAP na adres: http://www.epuap.gov.pl

5.     Ustnie do protokołu.

SZEF BIURA OCHRONY RZĄDU LUB WYZNACZENI PRZEZ NIEGO ZASTĘPCY PRZYJMUJĄ W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W CZWARTEK w godzinach: 16.15 - 17.15 
W SIEDZIBIE BIURA OCHRONY RZĄDU  
PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 38 W WARSZAWIE PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU - TELEFONICZNYM NA NUMER TELEFONU 22 606 51 01.

oraz

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI BIURA OCHRONY RZĄDU
PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM
NA NUMER TELEFONU 22 606 52 36 
PRZYJMUJE: 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godzinach:9.00 - 14.00 

W SIEDZIBIE BIURA OCHRONY RZĄDU 
PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 38 W WARSZAWIE 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się