2017-03-24

Status prawny

Status prawny BOR

Biuro Ochrony Rządu jest jednolitą, umundurowaną, uzbrojoną formacją, zwaną dalej "BOR", wykonującą zadania z zakresu ochrony osób, obiektów i urządzeń. 

Nazwa Biuro Ochrony Rządu i jej skrót BOR przysługuje wyłącznie tej formacji. 

Biuro Ochrony Rządu funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 16 marca 2001 roku o Biurze Ochrony Rządu 
(Dz. U. Nr 27 poz. 298 z dnia 30 marca 2001 roku).